×
TR EN
KAYÜ Anasayfa
Kuruluş-Tarihçe
Kuruluş-Tarihçe


Tarihçe;


Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 1975–1976 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretime açılmış, 1981 yılında Yüksek Öğretim Kanunu ile Erciyes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1986–1987 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi’nin Talas yolundaki kampüsüne taşınan Yüksekokul, 1991–1992 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi kampüs alanı içinde inşa edilen kendi binasında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 1991 yılında “YÖK-Dünya Bankası 2. Endüstriyel Eğitim Projesi” kapsamında yer alması sayesinde, okulda görev yapmakta olan öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu Amerika ve İngiltere’de konularında uzmanlaşmak üzere eğitime gönderilmiş ve okulumuzda yeni teknolojilere sahip birçok atölye ve laboratuvarın kurulması sağlanmıştır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplam 16 programda eğitim verilmekte iken, 2002 yılında bazı programlar okulumuzdan ayrılarak İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir yüksekokul haline gelmiştir.

Meslek Yüksekokulu, mevcut programlarına ilave olarak 2005–2006 eğitim-öğretim yılında açılan iki yeni program ve 2008–2009 eğitim-öğretim yılında açılan bir yeni programla birlikte toplam 12 programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında programlar, 8 bölüm çatısı altında toplanmıştır.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan Kayseri Üniversitesine bağlanarak Meslek Yüksekokulu adı altında 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında yeni kurumsal adıyla eğitimine devam etmiştir.

Yükseköğretim Kurulunun 26.11.2018 Tarih ve E.9060082 Sayılı Kararıyla Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı olarak Mekatronik Programı, Tasarım Bölümüne bağlı olarak; İç Mekan Tasarımı Programı açılmış olup bu programlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.12.2020 tarih ve 80693 sayılı yazısı ile bünyesinde barındırdığı bölüm ve programların içerikleriyle daha uyumlu olacak şekilde bir isim değişikliği yapılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, kurulduğu günden itibaren mezun ettiği öğrencilerle Kayseri’nin, bölgenin ve ülkemizin yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır.