×
TR EN
KAYÜ Anasayfa
MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

Üniversitemiz Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesinde “ Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Yüksekokulumuza başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.” Hükmü gereğince vize sınavlarına giremeyen öğrencilerin alttaki linkten mazeret formunu doldurarak mazeretini gösterir belge ile birlikte bağlı bulunduğu bölüm/program başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili bölüm/program başkanlıkları tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları 21-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Mazeret sınav takvimi Yüksekokulumuz tarafından ilan edilecektir.

Mazeret Formu için Tıklayınız


03 Mayıs 2023 Çarşamba